Les dades fan referència a la lectura del padró municipal d'habitants de la població resident a Barcelona a 1 de gener de cada any, classificades per població que viu sola per edat quinquenal i sexe. De l?any 2007 al 2015 les lectures del Padró fan referència al 30 de juny de cada any i a partir del 2016 fan referència a 1 de gener de cada any.

Les dades fan referència a la lectura del padró municipal d'habitants de la població resident a Barcelona a 1 de gener de cada any, classificades per any a any i sexe De l?any 2007 al 2015 les lectures del Padró fan referència al 30 de juny de cada any i a partir del 2016 fan referència a 1 de gener de cada any.

Tabla de INEbase

Tabla de INEbase

Tabla de INEbase

Tabla de INEbase

Tabla de INEbase

Tabla de INEbase

Tabla de INEbase

Tabla de INEbase

Vía http://datos.gob.es